Ku të na gjeni

Spark zyrën kryesore të ministrive në Tiranë:

Shkendije
Nr 37 Rruga Zenel Baboci,
Tirane, Shqipëria

Cel (+355) 0 682-323-898

View Spark ministries, Tirana in a larger map